Nasze dokumenty prawne na Twojej stronie!


Dlaczego warto z nami współpracować?Usdoskonal swoją stronę internetową!


Otrzymasz prowizję!


Imprementacja zajmuje tylo 5 minut!

Jaką prowizję otrzymam?

20 %
Otrzymasz prowizję od ceny (bez VAT) każego dokumentu prawnego wygenerowanego na Twojej stronie internetowej oraz od ceny każdej subskrypcji założonej przez użytkownika przekierowanego z Twojej strony. Prowizja za każdy miesiąc zostanie wypłacona w ostatnim dniu następnego miesiąca.
Prowizja jest należna dla każdego miesiąca kalendarzowego z ostatnim dniem następnego miesiąca.
Chcę zacząć

Czy masz jeszcze inne pytania?


David Nemec

Kierownik projektu

david@legito.com