Partnerzy dystrybucyjni

Partnerzy dystrybucyjni obejmują cały proces sprzedaży, jak również utrzymanie klienta.

  • Taki partner posiada głęboką wiedzę na temat Legito, potrafi zademonstrować cechy Legito i wyjaśnić ich praktyczne zastosowanie, w tym również przykłady stosowania u klienta.

  • Każdy partner dystrybucyjny musi ukończyć wszystkie zadania w Legito Power User Traning Book, a wynik podlega weryfikacji przez Legito.

  • Każdy partner dystrybucyjny ma prawo do używania tagu "Legito Exclusive Partner" na stronie internetowej, stronach mediów społecznościowych, a także w innych materiałach marketingowych.

  • Każdy partner dystrybucyjny powinien posiadać szczegółową wiedzę na temat wszystkich nowych funkcji Legito.

  • Legito zapewni wsparcie techniczne dla partnerów dystrybucyjnych.

  • Partnerzy dystrybucyjni otrzymają prowizję dożywotnią.

  • Partnerzy dystrybucyjni są wymienieni na stronie internetowej Legito.

  • Partnerzy dystrybucyjni są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z jednego środowiska pracy Legito.

Skontaktuj się z nami