Praca nad Inteligentnymi Dokumentami

Zaawansowana automatyzacja tworzenia dokumentów. Przepływy pracy, zatwierdzenia, udostępnianie, podpis. Bez kodowania.

Uwielbiany przez 247,850 firm i osób prywatnych na całym świecie

Jak tworzyć inteligentne dokumenty?

Czy jest Poręczyciel?
1
Przedmiot umowy
1.1
Kredytodawca niniejszym pożycza Kredytobiorcy kwotę w wysokości
Słownie
(dalej "Pożyczka") a Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę i zgadza się ją spłacić na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
1.2
Strony niniejszym wyrażają zgodę na złożenie zabezpieczenia przez Poręczyciela (określonego w niniejszej Umowie) zgodnie z jego Oświadczeniem złożonym na mocy niniejszej umowy.
2
Wypłata Pożyczki
Pożyczkodawca zgadza się udzielić Pożyczkobiorcy Pożyczki.
na rachunek o numerzePożyczkobiorcy nr.
, prowadzony przez
.
3
Stopa Procentowa
3.1
Strony uzgadniają udzielenie Pożyczki
w wysokości
% za
3.2
Odsetki za dany rok kalendarzowy płatne są do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego, jednak nie później niż w momencie spłaty Pożyczki.
W jaki sposób pożyczka zostanie spłacona?
4
Spłata Pożyczki
4.1
Odsetki za dany rok kalendarzowy płatne są do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego, jednak nie później niż w momencie spłaty Pożyczki.
4.2
Pożyczkobiorca zgadza się spłacić Pożyczkę Pożyczkodawcy w
2
następujących ratach:
Kwota Termin Płatności
Słownie
Słownie
5
Poufność
Każda ze Stron zgadza się powstrzymać się od ujawniania lub wykorzystywania jakichkolwiek informacji, w tym informacji o wartości handlowej, których Strona dowiedziała się w związku ze współpracą z drugą Stroną lub które otrzymała od drugiej Strony.
6
Stopa procentowa 2
6.1
Jeżeli którakolwiek ze Stron naruszy poufność, o której mowa w ust. 5 niniejszego dokumentu, Strona ta zgadza się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości
Słownie
6.2
Jeżeli Kredytobiorca nie wywiąże się ze spłaty Pożyczki, Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Kredytodawcy karę umowną w wysokości
2
1% jest maksymalny
% salda zadłużenia za każdy dzień zwłoki aż do całkowitej spłaty Pożyczki.
Pokaż wszystko

Nasi klienci używają Legito do

Praca nad Inteligentnymi Dokumentami
Automatyzacji sporządzania dokumentów
Zarządzania dokumentami, sprawami i transakcjami.
Zatwierdzania i podpisywania dokumentów.
Zaangażowania klientów (portal klienta)
Zapewnienia samoobsługowego procesu tworzenia dokumentów
Negocjowania umów
Wyodrębnić i monitorować terminy umowne
Analizy dokumentów i tworzenia raportów

Uprość pracę nad dokumentami

Przechowywaj & Analizuj

Negocjuj & Podpisuj

Automatyzuj & Sporządzaj

Zardządzaj & Udostępniaj

Twoje dokumenty Legito
mogą wyglądać tak
List
Intencyjny
Pokaż mi

Dlaczego Legito?

Więcej o naszych funkcjach Ukryj funkcje

Inteligentne dokumenty to coś więcej niż tylko automatyzacja dokumentów.

Nieporównywalna ilość możliwości automatyzacyjnych

Legito, jako platforma internetowa, korzysta z najnowszych, najnowocześniejszych technologii i wielu unikalnych funkcji automatyzacyjnych, aby zapewnić doskonałe wyniki. Zautomatyzuj swoje dokumenty w Legito z poziomem złożoności, który znacznie wyprzedza wszelkie inne rozwiązania.

100% kompleksowa automatyzacja dokumentów bez konieczności programowania

Dzięki naszemu unikalnemu edytorowi, możesz łatwo zautomatyzować złożone logiczne zależności we wzorach dokumentów, bez konieczności jakiegokolwiek programowania. Średnia nowy użytkownik uczy się, jak zautomatyzować dokumenty w Legito w ciągu 2 godzin.

Konwersja z Twoich dokumentów Word jednym kliknięciem

Zarządzanie udostępnianiem wzorów i nieaktualnych dokumentów

Użytkownicy mogą korzystać tylko z najnowszej opublikowanej wersji zautomatyzowanych wzorów dokumentów, podczas gdy administratorzy mogą nadal pracować nad nowymi wersjami. Kiedy użytkownik ponownie korzysta ze starego dokumentu, dokumenty są zmieniane zgodnie z aktualnym wzorcem.

Płynna integracja zapobiegająca podwójnemu wprowadzaniu danych

Automatyczne pobieranie terminów i danych z dokumentów Legito

Automatyzacja i zarządzanie dokumentami w jednym miejscu

Spersonalizowane zautomatyzowane przepływy pracy.

Listy Zatwierdzeń (Nuanced Approval Lists)

Upewnij się, że dokumenty trafiają przed właściwe osoby do zatwierdzenia. Korzystaj z zaawansowanych ustawień zatwierdzeń, aby ograniczyć ryzyko poprzez tworzenie dynamicznych zatwierdzeń i zatwierdzaj dokumenty szybciej oraz unikaj wąskich gardeł. Dowiedz się więcej

Ścieżka audytu (Oś czasowa dokumentu)

Natychmiastowa widoczność historii dokumentu. Zobacz, kto co i kiedy zrobił. Pełna historia audytu zapewnia przejrzystość zarządzania cyklem życia dokumentu oraz dane analityczne potrzebne do zwiększenia wydajności.

Wizualnie Intuicyjny edytor przepływu pracy

Łatwe tworzenie wielu opcji Przepływów pracy za pomocą bezkodowego Edytora przepływów pracy Legito. Kliknij i upuść swoją drogę do lepszego i bardziej efektywnego zarządzania dokumentami.

Podpis elektroniczny

Komunikacja i Współpraca

Płynna komunikacja przekłada się na szybsze rozwiązania. Wiadomości w czasie rzeczywistym wiadomości, elastyczne zarządzanie uprawnieniami Użytkownicy, Grupy i Goście. Korzystaj z wielu opcji bezpiecznego udostępniania dokumentów zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, dzięki czemu kluczowi interesariusze pozostają w kontakcie.

Powiadomienia o terminach

Bądź do przodu z celami dzięki powiadomieniom Legito o terminach. Korzystaj z automatycznie pobieranych danych z dokumentów Legito, lub ręcznie ustawiaj terminy, aby zawsze być na czas. Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia w aplikacji czy na e-mail. Dowiedz się więcej

Rozwiązanie w chmurze lub lokalnie

Możesz wybrać pomiędzy naszą chmurą lub lokalnym rozwiązaniem. Poinformuj nas, jeśli chcesz omówić wdrożenie Legito na swoich serwerach. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest utworzenie konta próbnego w naszej chmurze. Dowiedz się więcej

Rozpocznij automatyzację już teraz

Zredukuj czas przygotowania
umowy o 90 %

Wyeliminuj
błędy pisarskie

Skróć czas
przeglądu o połowę

Dziel się wiedzą merytoryczną

Tworząc konto, zgadzasz się na nasze Warunki świadczenia usług